Meteoryty żelazne

 

Meteoryty żelazne zbudowane są głównie z kamacytu, czyli krystalicznego stopu żelazu i niklu (zawartość niklu do 7,5 %) oraz taenitu – również krystalicznego stopu żelaza z niklem – niemniej o wyższym udziale niklu (8-55%). Duża popularność meteorytów żelaznych wynika z stosunkowo dużej łatwości ich znajdowania (przy pomocy wykrywacza metalu czy nawet magnesu) i stosunkowo dużej trwałości – wynikającej z wysokiej gęstości. Nie można tu przeoczyć faktu, że żelazo meteorytyczne było od dawna wykorzystywane przez lokalne plemiona do wyrobu narzędzi i biżuterii.

 

W literaturze można spotkać dwa podziały meteorytów żelaznych:

1) podział ze względu na strukturę :

a) heksaedryty – charakteryzujące się niską zawartością niklu – poniżej 5,8 % (zbudowane głównie z kamacytu); po wytrawieniu nie widać na nich figur Widmanstattena, ale często uwidaczniają się linie Neumanna,

b) oktaedryty (*) – charakteryzują się średnią zawartością niklu – od 5,8 do 18% (zbudowane są głównie z kamacytu i taenitu); po wytrawieniu możemy zobaczyć na wyszlifowanej powierzchni fascynujące figury Widmanstattena,

b1) oktaedryty bardzo gruboziarniste,

b2) oktaedryty gruboziarniste,

b3) oktaedryty średnioziarniste,

b4) oktaedryty drobnoziarniste,

b5) oktaedryty plesytowe.

c) ataksyty – charaktteryzują się wysoką zawartością niklu – powyżej 18 % (zbudowane są głównie z taenitu); po wytrawieniu nie możemy niestety zaobserwować ani figur Widmanstattena ani linii Neumana.

 

2) Podział ze względu na skład chemiczny (zależnie od zawartości niklu, galu, germanu, irydu oraz wzajemnej korelacji między germanem i niklem) (**):

a) IA          b) IB         c) IC          d) IIA          e) IIB          f) IIC           g) IID        h) IIE

i) IIG          j) IIF         k) IIIAB       l) IIICD       m) IIIE         n) IIIF          o) IVA       p) IVB

r) niezgrupowane meteoryty żelazne

 

* – źródło opracowania: http://pl.wikipedia.org/wiki/Oktaedryty

** – źródło opracowania: http://en.wikipedia.org/wiki/Iron_meteorite