Typy meteorytów

 

W literaturze spotykanych jest wiele różnych grupowań meteorytów. Najczęściej spotykany jest następujący podział (*) :

1) Meteoryty kamienne

a) chondryty (86,3 % spadków)

b) achondryty (8,1 % spadków)

2) Meteoryty żelazno-kamienne (1,0 % spadków)

3) Meteoryty żelazne (4,6 % spadków)

 

 

Warto pamiętać, że w/w procentowe udziały w spadkach nie mają do końca przełożenia na odnajdywanie meteorytów. Meteoryty o dużej zawartości żelaza (w szczególności żelazne) – są znacznie częściej spotykane, gdyż zarówno szukając wykrywaczem metali – jak i przysłowiowym magnesikiem – łatwiej je odróżnić od pospolitych ziemskich kamieni. Dodatkowo żelazo meteorytowe od wieków było również wykorzystywane przez naszych przodków do wyrobu ozdób i narzędzi.

Z drugiej strony achondryty, w szczególności te niemagnetyczne, stanowią prawdziwe wyzwanie dla poszukiwaczy. O ile w terenach pustynnych jeszcze jest spora szansa ich odnalezienia, o tyle w terenach np. polodowcowych – bardzo trudno odróżnić je od zwykłych ziemskich kamieni.

* Statystyki podane na podstawie następującego źródła: http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite_fall_statistics/