Chondry

 

Chondry to okrągłe krzemianowe twory, zbudowane najczęściej z oliwinów i piroksenów. Z wyglądu można je porównać do kuleczek (nazwa chondrules – wywodzi się od ziarna), które w różnym skupieniu stanowią element kamienia.

Należy pamiętać, iż nie wszystkie meteoryty mają chondry. Z ogółu meteorytów, chondryty stanowią ok 85 % wszystkich spadków, a nawet wśród samych chondrytów – mogą się zdarzyć takie okazy, w których po prostu chondr nie ma lub nie widać ich gołym okiem. Sama zatem obecność chondr jest mocną przesłanką ku meteorytowemu pochodzeniu kamienia, lecz brak chondr ostatecznie nie przekreśla tej szansy.

Wielkość chondr również nie jest jednolita. Najczęściej spotykane są chondry o średnicy nie przekraczającej 1 mm. Zdarzają się jednak okazy z „mega chondrami”, których średnica przekracza 10 mm!