Magnetyczność / wtrącenia metaliczne

 

Spora część meteorytów wykazuje większą lub mniejszą magnetyczność (reakcja na magnes). Mowa tu w szczególności o:

– meteorytach żelaznych,

– meteorytach żelazno-kamiennych,

– znacznym procencie meteorytów kamiennych (chondryty zwyczajne, węgliste).

Łącznie ok 80-90 % meteorytów wykazuje większą lub mniejszą magnetyczność.

Siła z jaką przyciągają one magnes jest zależna od ilości związków żelaza. I tak – meteoryty żelazne, żelazno kamienne i kamienne z grupy chondrytów H (tych o wysokiej zawartości żelaza) – przyciągają mocno magnes, a te z niższą zawartością żelaza jak chondryty węgliste czy chondryty zwyczajne LL – jedynie słabo.

Należy tu pamiętać, iż skoro nie każdy meteoryt jest magnetyczny – więc brak magnetyczności okazu nie wyklucza jego meteorytowego pochodzenia, równocześnie nie każdy magnetyczny kamień jest meteorytem – wiele skał ziemskich jest magnetycznych.

Dodatkowo również – sam typ magnesu ma olbrzymie znaczenie. Okazy o niskiej zawartości żelaza – będą powodować reakcję jedynie silnych magnesów (neodymowych).

Jeśli mamy wątpliwości czy mamy do czynienia z meteorytem – warto przyjrzeć się jego wnętrzu. Duża część meteorytów zawiera w sobie wrostki metaliczne. Istnienia takowych jest niewątpliwą przesłanką do dokładniejszego zbadania okazu.