Achondryty

 

Achondryty, to druga obok chondrytów, grupa meteorytów kamiennych. Kiedyś rozróżnienie między tymi grupami było dość proste – wszystkie meteoryty zawierające chondry klasyfikowano jako chondryty, a pozostałe jako achondryty. Obecnie powszechniejsza staje się klasyfikacja chemiczna. Wg niej chondryty są kosmicznymi skałami osadowymi, zaś achondryty kosmicznymi skałami magmowymi (*).

Achondryty dzielimy na następujące grupy (**):

1) Prymitywne achondryty

a) grupa Acapulcoity-Londranity

a1) podgrupa Acapulco (nazwa pochodzi od meteorytu Acapulco)

a2) podgrupa Londran (nazwa pochodzi od meteorytu Londran)

b) grupa Brachinity (nazwa pochodzi od meteorytu Brachina)

c) grupa Winonaity (nazwa pochodzi od meteorytu Winona)

d) grupa Urelitów (nazwa pochodzi od meteorytu Novy Urey)

2) Meteoryty HED (prawdopodobnie pochodzących z planetoidy 4 Westa)

a) grupa Howardytów (nazwa pochodzi od Edwarda Howarda pioniera meteorytyki)

b) grupa Eukrytów (nazwa pochodzi od greckiego słowa „eukritos” – oznaczającego łatwą do zauważenia – w tym przypadku – krzemionkę)

c) grupa Diogenitów (nazwa pochodzi od greckiego uczonego Diogenesa – który jako jeden z pierwszych zasugerował kosmiczne pochodzenie meteorytów)

3) Meteoryty z Księżyca

4) Meteoryty z Marsa

a) grupa Shergotytów (nazwa pochodzi od meteorytu Shergotty)

b) grupa Nakhilitów (nazwa pochodzi od meteorytu Nakhla)

c) grupa Chassignitów (nazwa pochodzi od meteorytu Chassigny)

d) pozostałe meteoryty marsjańskie (np. ALH 84001)

5) Angryty (nazwa pochodzi od meteorytu Angra dos Reis)

6) Aubryty (achondryty enstatytowe – nazwa pochodzi od meteorytu Aubres)

 

* Informacje zaczerpnięte z : http://www.ptmet.org.pl/kat-3-kla.htm

** Dane podane na podstawie następującego źródła:  http://en.wikipedia.org/wiki/Meteorite_classification