Cechy charakterystyczne

Nie jest łatwo na podstawie wizualnych obserwacji ostatecznie potwierdzić meteorytowego pochodzenia okazów – niemniej jest kilka cech kamieni, które mogą pomóc w określeniu ich pozaziemskiego charakteru.

Zaliczamy tutaj:

1) Skorupę obtopieniową
2) Regmaglipty
3) Chondry
4) Magnetyczność / wtrącenia metaliczne

 

Należy jednak pamiętać, że występowanie którejkolwiek z w/w cech, baa – nawet wszystkich ich jednocześnie – wciąż nie gwarantuje, że dany okaz jest meteorytem.

Tutaj link w którym znajdziemy sporo kamieni zbliżonych do meteorytów (baa – niektóre nawet okazały się meteorytami) – warto, gdyż można więcej się nauczyć o cechach meteorytowych kamieni: http://meteorites.wustl.edu/meteorwrongs/meteorwrongs.htm