Regmaglipty

 

Regmaglipty to specyficzne wgłębienia na powierzchni meteorytów, które powstają przy przelocie przez atmosferę. Można je porównać do odcisków kciuka na np. plastelinie. Trzeba pamiętać, iż rozłożenie regmagliptów jest różne – czasem równomiernie pokrywają większość okazu, innym razem widoczne są tylko pojedyncze i bardziej głębokie.

 

Najlepiej wyeksponowane regmaglipty spotykane są na meteorytach żelaznych, niemniej również i żelazno-kamienne oraz kamienne mogą być nimi pokryte.